Kahraman, K. “Oryantalizmin Gölgesinde Divan Şiiri”. Marife, C. 2, sy 3, Aralık 2002, ss. 269-75, doi:10.5281/zenodo.3343245.