Demirpolat, A. “Ülgener Ve Geri Kalmışlık Sorunsalı”. Marife, C. 2, sy 3, Aralık 2002, ss. 285-97, doi:10.5281/zenodo.3343237.