Bedir, A. “Kur’ân’daki Türkçe Kelimeler”. Marife, C. 2, sy 3, Aralık 2002, ss. 299-02, doi:10.5281/zenodo.3343220.