Ağırkaya, G. “Modern Çağın Yitik Bir Değeri: Sekînet (Kur’an Merkezli Semantik Bir Analiz)”. Marife, C. 21, sy 1, Haziran 2021, ss. 151 -78, doi:10.33420/marife.915226.