Tığlıoğlu, M. Z. “Tekfir, Teşbih Ve Tecsim Bağlamında Selefî- Vahhabî Söylemin Çıkmazları”. Marife, C. 21, sy 1, Haziran 2021, ss. 205 -29, doi:10.33420/marife.883987.