Özdemir, M. “Türkiye’de Çağdaş İslâm’ın Düşünce Ekonomisi Ve Değer Üretmenin Zorlukları”. Marife, C. 21, sy 1, Haziran 2021, ss. 37 -57, doi:10.33420/marife.861900.