Doğan, İshak. “Transhümanizm: ‘Allah’ın Yarattığını Değiştirme’ Veya İnsana Karşı Şeytan 2.0”. Marife, C. 21, sy 1, Haziran 2021, ss. 11 -36, doi:10.33420/marife.895568.