Ay, M. F. “İmkan Ve Sınırlar, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Bağlamında Cami Rehberliği Hizmeti”. Marife, C. 21, sy 1, Haziran 2021, ss. 79 - 103, doi:10.33420/marife.874871.