GÜNDÜZÖZ, G., ve S. Gündüzöz. “İslâmî Bir Müzakere Etiğinin İmkânı Üzerine: Taha Abdurrahman’ın Şehâdete Dayalı İletişim Teorisi”. Marife, C. 21, sy 1, Haziran 2021, ss. 105 -29, doi:10.33420/marife.905244.