Tunçbilek, H. H. “İslâm’ın Dışındaki Monoteist Düşünce Ve İnançlarda Ulûhiyet Anlayışı”. Marife, C. 3, sy 1, Mayıs 2003, ss. 119-40, doi:10.5281/zenodo.3343307.