Aydın, M. “Dünya Barışının Sağlanmasında Din Temsilcilerine Düşen Sorumluluk”. Marife, C. 3, sy 1, Mayıs 2003, ss. 195-00, doi:10.5281/zenodo.3343275.