Er, H. “Osmanlı Devletinde Eğitim Ve Çağdaşlaşma Çabaları”. Marife, C. 3, sy 1, Mayıs 2003, ss. 211-5, doi:10.5281/zenodo.3343285.