Şenel, C. “İbn Rüşd Felsefesi, Hüseyin Sarıoğlu”. Marife, C. 3, sy 2, Eylül 2003, ss. 254-6, doi:10.5281/zenodo.3343359.