Adıbelli, R. “Mircea Eliade Üzerine Bir İnceleme”. Marife, C. 3, sy 2, Eylül 2003, ss. 257-61, doi:10.5281/zenodo.3343317.