Macit, Y. “Mu’tezile’nin Fıkıh Usûlündeki Yeri Ve Etkisi”. Marife, C. 3, sy 3, Aralık 2003, ss. 73-82, doi:10.5281/zenodo.3343405.