Coulson, N. J., ve F. Koca. “İslam Hukukunun Çatışma Ve Gerilim Alanlarından Biri Olarak Vahiy Ve Akıl”. Marife, C. 3, sy 3, Aralık 2003, ss. 343-51, doi:10.5281/zenodo.3343383.