Haklı, Şaban. “İbn Sînâ Felsefesinde "Fâil Neden"In (Etkin Neden), Nedensellik Sorunu Açısından İncelenmesi”. Marife, C. 4, sy 1, Mayıs 2004, ss. 121-37, doi:10.5281/zenodo.3343441.