Hıdır, Özcan. “İlk Vahyin Gelişi Hadisi Bağlamında Varaka B. Nevfel’in Hz. Peygamber’e Dinî-Kültürel Etkisine Dair İddiaların Değerlendirilmesi”. Marife, C. 4, sy 2, Eylül 2004, ss. 27-37, doi:10.5281/zenodo.3343479.