Kahraman, A. “Klâsik Fıkıh Literatüründe Kadının Cemaatle İbadeti Konusundaki Yaklaşımlarda Fitne Söyleminin Rolü -Eleştirel Bir Bakış-”. Marife, C. 4, sy 2, Eylül 2004, ss. 59-80, doi:10.5281/zenodo.3343483.