Hatiboğlu, İbrahim. “Hadis Ve Sünnet Terimlerine Farklı Bir Yaklaşım: Fazlurrahman’ın Hadis Ve Sünnet Ayırımı”. Marife, C. 1, sy 1, Mayıs 2001, ss. 33-47, doi:10.5281/zenodo.3343096.