Albayrak, İsmail. “Erken Dönem Kurrâ Ile İlgili Oryantalistik Bakış Açısının Eleştirel Değerlendirmesi”. Marife, C. 4, sy 2, Eylül 2004, ss. 129-54, doi:10.5281/zenodo.3343461.