Kaya, A. “Ruh Ve Beden Bütünlüğüne Dokunulmazlık Kuramı Bakımından Ölme Hakkı”. Marife, C. 4, sy 2, Eylül 2004, ss. 197-18, doi:10.5281/zenodo.3343485.