Genç, S. “Halife El-Kâdir Döneminde Bağdat’ta Yaşanan Dinî-Siyasî Hadiseler Ve Onun Sünnî Siyaseti”. Marife, C. 4, sy 2, Eylül 2004, ss. 219-43, doi:10.5281/zenodo.3343475.