Eren, M. “Muhaddislerin Hadis İlmindeki Dereceleri Ve Meşhur Hadis Âlimlerine Dair İki Önemli Kaynak”. Marife, C. 4, sy 2, Eylül 2004, ss. 279-88, doi:10.5281/zenodo.3343471.