Yazoğlu, R. “Ölümsüzlük İnancının Dayandığı Temeller”. Marife, C. 4, sy 2, Eylül 2004, ss. 289-94, doi:10.5281/zenodo.3343493.