Öztürk, M. “Şiî Ve Sünnî Müfessirlere Göre Ehl-I Beyt Kavramı”. Marife, C. 4, sy 3, Aralık 2004, ss. 37-52, doi:10.5281/zenodo.3343525.