Varol, M. “İslam Tarihi’nin İlk İki Asrında Ehl-I Beyt’e İdeolojik Yaklaşımlar”. Marife, C. 4, sy 3, Aralık 2004, ss. 71-89, doi:10.5281/zenodo.3343543.