Güneş, K. “Mu’tezilî Düşüncede Kur’ân’ın Yaratılmışlığıyla İlgili Belirlenen Aklî Çerçeve Ve Bunun Bilimsel Değeri”. Marife, C. 1, sy 2, Eylül 2001, ss. 73-98, doi:10.5281/zenodo.3343130.