Okumuş, M. “Şiî Ve Sünnî Müfessirlerin Ehl-I Beyt’le İlgili Bazı Ayetlere Yaklaşımları Üzerine”. Marife, C. 4, sy 3, Aralık 2004, ss. 203-24, doi:10.5281/zenodo.3343523.