Üçer, C. “Geleneksel Alevîlikte Ehl-I Beyt Anlayışı -Tokat Yöresi Örneği-”. Marife, C. 4, sy 3, Aralık 2004, ss. 257-72, doi:10.5281/zenodo.3343539.