Yıldız, H. “Ehl-I Beyt İnanışının Anadolu Alevîleri Üzerindeki İzdüşümleri”. Marife, C. 4, sy 3, Aralık 2004, ss. 283-02, doi:10.5281/zenodo.3343551.