Kaplan, D. “Bektâşîlikte Tasavvufî Eğitim, Osman Eğri”. Marife, C. 4, sy 3, Aralık 2004, ss. 413-5, doi:10.5281/zenodo.3343515.