Uzunçarşılı, İsmail H., ve A. Dadan. “Osmanlılar’da Nakîbü’l-Eşraflık”. Marife, C. 4, sy 3, Aralık 2004, ss. 431-8, doi:10.5281/zenodo.3343541.