Apak, A. “Hz. Ali’nin İlk Dönem Siyasi Hadiselerdeki Rolü”. Marife, C. 5, sy 1, Mayıs 2005, ss. 123-44, doi:10.5281/zenodo.3343555.