Memduhoğlu, A. “Modern Dönemde Dini İlimlerin Temel Meseleleri Sempozyumu”. Marife, C. 5, sy 1, Mayıs 2005, ss. 247-52, doi:10.5281/zenodo.3343573.