Karadaş, C. “Mezhep-İsim Münasebeti Ve Ehl-I Sünnet Topluluğuna Verilen İsimlere Dair Bir Değerlendirme”. Marife, C. 5, sy 3, Aralık 2005, ss. 7-24, doi:10.5281/zenodo.3343643.