Keleş, A. “73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme”. Marife, C. 5, sy 3, Aralık 2005, ss. 25-45, doi:10.5281/zenodo.3343647.