Maşalı, M. E. “Tefsirde Ehl-I Sünnet Savunması: İbnü’l-Müneyyir Örneği”. Marife, C. 5, sy 3, Aralık 2005, ss. 61-89, doi:10.5281/zenodo.3343657.