Demircan, A. “Ali B. Ebî Tâlib’in Siyasî Faaliyetleri Bağlamında Ehl-I Sünnetin Tarih Okuma Biçimi Üzerine”. Marife, C. 5, sy 3, Aralık 2005, ss. 115-34, doi:10.5281/zenodo.3343629.