Martı, H. “XVI. Yüzyıl Osmanlısında Bir Ehl-I Sünnet Müdafii: Birgivî Mehmed Efendi”. Marife, C. 5, sy 3, Aralık 2005, ss. 287-98, doi:10.5281/zenodo.3343655.