Güneş, K. “Hz. Ömer Ile Hz. Ali Arasında Oluşturulan Menfî İlişkinin Müspete Dönüştürülmesi Üzerine”. Marife, C. 5, sy 3, Aralık 2005, ss. 299-31, doi:10.5281/zenodo.3343639.