Yavuz, A. “Ehl-I Sünnet’e Göre Ehl-I Beyt’in Konumu -Sekaleyn Hadisi Üzerine Bir Değerlendirme-”. Marife, C. 5, sy 3, Aralık 2005, ss. 333-60, doi:10.5281/zenodo.3343679.