Korkmaz, S. “Sınırları Belirlenemeyen Dinî Bir Oluşum: Ehl-I Sünnet ve’l-Cemaat”. Marife, C. 5, sy 3, Aralık 2005, ss. 377-92, doi:10.5281/zenodo.3343651.