Melchertçe, C., ve A. H. Çavuşoğlu. “Ahmed B. Hanbel’in Muhalifleri”. Marife, C. 5, sy 3, Aralık 2005, ss. 393-10, doi:10.5281/zenodo.3343659.