Yaman, A. “Osmanlı Hukukçuları Üzerine Özgün Bir Eser: Recep Cici, Osmanlı Dönemi İslam Hukuku Çalışmaları”. Marife, C. 1, sy 2, Eylül 2001, ss. 205-7, doi:10.5281/zenodo.3343144.