Zorlu, C. “Mevkıfu’l-Hulefâi’l-Abbâsiyyîn Min Eimmeti Ehli’s-Sünneti’l-Erbaa Ve Mezâhibihim Ve Eseruhû fi’l-Hayâti’s-Siyâsiyye fi’d-Devleti’l-Abbâsiyye, Abdulhüseyin Ali Ahmed”. Marife, C. 5, sy 3, Aralık 2005, ss. 459-62, doi:10.5281/zenodo.3343681.