Koşum, A. “Ahkâm-ı Hamse Ile Kant’ın Ödev Ahlâkını Ödeve Yaklaşımları Açısından Karşılaştırma Denemesi”. Marife, C. 6, sy 1, Mayıs 2006, ss. 77-95, doi:10.5281/zenodo.3343695.