Gezgin, A. G. “"Müddessir, 74/4. Ayetin" Tefsirleri Üzerine Bir Değerlendirme "Nass-Olgu" Örtüşmesi Ve "Yorum Etiği" Açısından”. Marife, C. 6, sy 1, Mayıs 2006, ss. 127-44, doi:10.5281/zenodo.3343689.