Dadan, A. “İslam Coğrafyacılığı Ve Müslüman Coğrafyacılar - Doğuşu Gelişimi Ve Temsilcileri, Murat Ağarı”. Marife, C. 6, sy 1, Mayıs 2006, ss. 257-9, doi:10.5281/zenodo.3343683.