Evkuran, M. “Ehl-I Sünnet Kelâm’ında Siyaset Anlayışı -Vücûbu’l-İmâme (Yönetimin Gerekliliği) Ekseninde Bir Değerlendirme-”. Marife, C. 6, sy 2, Eylül 2006, ss. 21-38, doi:10.5281/zenodo.3343717.